นโยบายความเป็นส่วนตัว


เราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งทางเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับองค์กรใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อน อย่างไรก็ตามเราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงบริการโดยรวมของเรา

ทางเว็ปไซต์อาจมีการใช้ระบบ Cookies เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของทางเรา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย Google Analytics ซึ่งอ้างอิงนโยบายภายใต้การควบคุมของ Google Inc. ทั้งนี้ Google อาจมีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการนำเสนอสื่อโฆษณาของ Google ในภายหลัง

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนที่ถูกนำมาใช้จากสื่อภายนอกต่างๆ เช่น Youtube, รูป, รวมถึงโฆษณา จะเสมือนกับการเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรง ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจทำการจัดเก็บ Cookies หรือมีการเก็บข้อมูลจาก third-party tracking

ข้อมูลที่ท่านติดต่อเราผ่านทาง Contact Form จะถูกเก็บไว้เพื่อการบริการลูกค้า โดยจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

แหม่มรีวิว