นโยบายความเป็นส่วนตัว


เราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งทางเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับองค์กรใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อน อย่างไรก็ตามเราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงบริการโดยรวมของเรา

ทางเว็ปไซต์อาจมีการใช้ระบบ Cookies เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของทางเรา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย Google Analytics ซึ่งอ้างอิงนโยบายภายใต้การควบคุมของ Google Inc. ทั้งนี้ Google อาจมีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการนำเสนอสื่อโฆษณาของ Google ในภายหลัง

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนที่ถูกนำมาใช้จากสื่อภายนอกต่างๆ เช่น Youtube, รูป, รวมถึงโฆษณา จะเสมือนกับการเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรง ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจทำการจัดเก็บ Cookies หรือมีการเก็บข้อมูลจาก third-party tracking

ข้อมูลที่ท่านติดต่อเราผ่านทาง Contact Form จะถูกเก็บไว้เพื่อการบริการลูกค้า โดยจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

Privacy Policy 

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at .

At www.mamreview.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.mamreview.com and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, www.mamreview.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.mamreview.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.mamreview.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.mamreview.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.mamreview.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

แหม่มรีวิว
Logo