6 เรื่องต้องรู้! “บัตรประชาชนหาย ทำไง 2563” – ต้องแจ้งความไหม/ทำใหม่ที่ไหน/ฯ

คนไทยทุกคนแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แสดงหลักฐานในการแสดงตัวได้ดีนั่นก็คือ “บัตรประชาชน” แต่ถ้าบัตรประชาชนหาย ทำไงดีน้าา? วันนี้แหม่มได้สรุป 6 เรื่องควรรู้เมื่อเราทำบัตรประชาชนหายมาฝากเพื่อนๆค่ะ

บัตรประชาชนหาย ทำไง

บัตรประชาชนหาย ทำไง

สำหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนปัจจุบันสามารถมีบัตรประชาชนติดตัวได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 70 ปี แน่นอนว่าภายในช่วงอายุมีที่บัตรประชาชนถือครองนั้น อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บัตรประชาชนหายเกิดขึ้นได้แน่นอน

บัตรประชาชนหาย ทำไง_1

-โฆษณา-

สิ่งที่เรานำมาบอกเพื่อนๆในวันนี้คือ ข้อสงสัยที่หลายๆมักเข้าใจผิด เช่น บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความไหม ต้องไปทำบัตรใหม่ที่ไหน หรือแม้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำหรือไม่ ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการทำบัตรใหม่ เข้าสงสัยต่างๆเหล่านี้ เราไปดูคำตอบกันเลยค่ะ

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม

: หากเป็นกรณีที่บัตรประชาชนหายนั้น ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความสามารถเตรียมเอกสารอื่นๆเพื่อไปทำใหม่ได้โดยไม่ต้องมีใบแจ้งความ

บัตรประชาชนหาย ทำใหม่ที่ไหน (ทำต่างจังหวัดได้ไหม)

: สถานที่ที่เพื่อนๆสามารถไปติดต่อทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงานเขต หรือสำนักงานเทศบาล

ซึ่งสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ตรงกับภูมิลำเนาในบัตรประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสามารถทำบัตรประชาชนในใหม่ที่ต่างจังหวัดได้ ขอเพียงแค่เอกสารการยืนยันตัวตนนั้นพร้อมก็สามารถทำเรื่องได้เลยค่ะ

บัตรประชาชนหาย ทำใหม่ใช้อะไรบ้าง (เอกสาร)

: เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปเพื่อออกบัตรประชาชนในใหม่ มีให้เลือกได้หลากหลาย โดยหลักๆ จะต้องเป็นเอกสารที่มีรูปภาพที่ทางราชการเป็นผู้ออกเอกสารนั้นๆให้ ได้แก่

  • ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)
  • หรือ สำเนาทะเบียนนักเรียน เช่น ใบปพ. , ใบรับรองการเป็นนักเรียน ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีรูปติดอยู่ด้วยและออกโดยโรงเรียนเท่านั้น
  • หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น

บัตรประชาชนหาย ต้องมีคนรับรองไหม

: สำหรับกรณีที่มีเอกสารไปยื่นเพื่อยืนยันตัวตนนั้น ไม่จำเป็นต้องมีคนรับรอง แต่ถ้าหากกรณีที่เอกสารยืนยันตัวตนของเราไม่สะดวกนำไปด้วย หรือไม่ได้อยู่กับตัว ก็ต้องมีคนรับรอง

เช่น เจ้าบ้าน ผู้ที่มีคามน่าเชื่อถือที่อายุเกิน 20 ปี กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ให้พาไปแจ้งว่าบัตรประชาชนหายต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

บัตรประชาชนหาย ทำใหม่กี่บาท

: ตามกฎกระทรวงปี 2559 การขอบัตรประชาชนใหม่ ในกรณีที่บัตรเดินหาย หรือถูกทำลาย มีค่าธรรมเนียม 100 บาทที่ต้องเสีย (ในอดีตเคยอยู่ที่ 20 บาท)

โดยเพื่อนๆต้องไปทำเรื่องบัตรประชาชนหายทันที หรือภายในไม่เกิน 60 วันนับจากวันหาย ไม่อย่างนั้นจะโดนโทษ มีค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

บัตรประชาชนหาย ใช้อะไรแทนได้บ้าง

: หากเพื่อนๆไม่สามารถไปทำบัตรประชาชนได้ทันเวลาใช้งานยามฉุกเฉิน กรณีที่บัตรประชาชนหาย สามารถใช้บัตร หรือเอกสารที่มีเลข 13 หลักประจำตัวประชาชน และรูปภาพ ที่ออกโดยราชการแทนได้ เช่น

  • ใบขับขี่จักรยานยนต์ หรือใบขับขี่รถยนต์
  • หนังสือเดินทาง (passport)
  • บัตรข้าราชการ
  • บัตรนักศึกษา เป็นต้น

อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องและอัพเดทสามารถสอบถามกับทางสำนักงานโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo