Tag: แอพเป๋าตัง

จากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเยียวยาผ่านทางแอปเป๋าตัง ดังนั้นจึงสร้างความเคยใช้ในการใช้ G-wallet มากขึ้นกับทุกวัย ...

แอพเป๋าตัง เป็นแอพที่โด่งดังมาจากนโยบายของรัฐบาลในการแจกเงินรัฐบาลแต่ละครั้ง เช่น โครงการคนละครึ่ง ชิมช็อปใช้ โดยทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงิน ...

แหม่มรีวิว
Logo