Tag: แอพเป๋าตัง เปลี่ยนเครื่อง

จากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเยียวยาผ่านทางแอปเป๋าตัง ดังนั้นจึงสร้างความเคยใช้ในการใช้ G-wallet มากขึ้นกับทุกวัย ...

แหม่มรีวิว
Logo