Tag: บัตร Travel Card

เที่ยวต่างประเทศให้สนุก ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการใช้เงิน แหม่มรีวิว แนะนำ 'บัตร Travel Card' รูด กด จ่าย ได้ทั่วโลก ...

รู้ไหมคะว่า?? ส่วนมากแล้วบัตรเครดิตที่นำไปใช้ในต่างประเทศจะมีโอกาสจ่ายอัตราแลกเปลี่ยน 2.5% ซึ่งแน่นอนว่า ค่าเงินต่างประเทศเขาใหญ่กว่าไทย 2.5% ...

แหม่มรีวิว
Logo