Tag: ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวนา

หนึ่งในนโยบายที่ช่วยเกษตรกรชาวนา นั่นคือ "โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 63/64" ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากครม. ...

แหม่มรีวิว
Logo