Tag: คืนภาษีพร้อมเพย์

ปัจจุบันมีการเข้าถึงการยื่นภาษีที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ แต่ใครที่สะดวกแบบส่งเอกสารก็ยังคงเป็นอีกทางเลือกที่ใช้บริการ ...

ถือว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาส อย่างน้อยๆระบบต่างๆทางภาครัฐในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 ...

แหม่มรีวิว
Logo