เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป


1. ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แต่อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุด จึงไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บไซต์รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือคำแนะนำใดไปใช้

2. ทางเว็บไซต์เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าและบริการ หากแต่มิใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์โดยตรง ดังนั้นทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายจากกิจกรรมทางการค้าและบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

3. ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เว็บไซต์จัดแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าและบริการ โดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการซื้อขาย เนื้อหาที่ถูกอ้างอิงจากข้อมูลทางเว็ปไซต์ตัวกลางที่ได้ทำการตกลงทางการค้าร่วมกับเจ้าของผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า

แหม่มรีวิว
Logo