[สรุป] ทำใบขับขี่ บิ๊กไบค์ 2566 – 5 ข้อควรรู้/เตรียมตัว สำหรับนักบิด

เพื่อน ๆ ชาวบิ๊กไบค์อาจจะได้ยินข่าวหรือประกาศในช่วงปี 2563 มาแล้วบ้างเกี่ยวกับการออกกฎหมายใบขับขี่บิ๊กไบค์ (Big Bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังความจุของกระบอกสูบมากกว่า 400 ซีซีขึ้นไป หรือกำลังเครื่องยนต์มากกว่า 35 กิโลวัตต์

ใบขับขี่ บิ๊กไบค์

วันนี้แหม่มรีวิวจึงมาสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเพื่อให้เพื่อน ๆ เตรียมตัวเพื่อทำใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีกฎหมายเราก็ควรทำตาม เพื่อการใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติอย่างถูกกฎจราจรกันค่ะ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ เริ่มเมื่อไหร่

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ เริ่มเมื่อไหร่

-โฆษณา-

เนื่องจากประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดว่าให้เริ่มใช้ หรือมีผลใช้บังคับเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน ก็จะตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ซึ่งเราได้นำรายละเอียด และสรุปประเด็นต่าง ๆ มาให้ทราบกันอีกด้วย ในข้อต่อ ๆ ไปนี้

ทําใบขับขี่บิ๊กไบค์ อายุเท่าไหร่

ทําใบขับขี่บิ๊กไบค์ อายุเท่าไหร่

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ได้จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เหมือนกันกับคนที่ขอใบขับขี่ขับจักรยานยนต์ชั่วคราวที่มีความจุกระบอกเกิน 100 ซีซี

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ ที่ไหน

สามารถเข้ารับการอบรม และทดสอบการขับรถได้ ที่ สถาบันต่าง ๆ ในศูนย์ค่ายแบรนด์รถบิ๊กไบค์นั้น ๆ ที่ได้รับการ รับรองจากกรมขนส่ง ให้ทดสอบได้เท่านั้น

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ ที่ไหน

จากนั้นก็จะได้รับเอกสารยืนยันว่าเพื่อน ๆ ผ่านการทดสอบของบิ๊กไบค์แล้ว ก็นำมายื่นให้กับกรมขนส่งทางบก เพื่อทำเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบค์

โดยหลักสูตรที่ใช้ในการทดสอบ หรืออบรม เช่น การอบรมภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่ สภาพแวดล้อม ยานพาหนะ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องใช้อะไรบ้าง

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำใบขับขี่ และต่อใบขับขี่ มี 2 อย่างด้วยกัน ดังนี้

  • ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
  • ได้รับการทดสอบ และอบรมการขับบิ๊กไบค์ และพฤติกรรมบนท้องถนนที่ถูกต้อง

อ้างอิง: 1,2,3,4,เพื่อความถูกต้องและอัพเดทสามารถสอบถามกับทางกรมขนส่งทางบก

แหม่มรีวิว
Logo