เงินออมลูกรัก ธ.ก.ส. 2565 : หมดเขตเมื่อไหร่,ใช้เอกสารอะไรบ้าง,เงื่อนไข

สำหรับพ่อแม่แล้ว บทความนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีลูกในวัยแรกเกิดจนถึง ถึง 15 ปี แล้วต้องการหาข้อมูลโครงการเงินออมลูกรัก ธ.ก.ส. ที่จะได้รับเงินขวัญถุงทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี และยังได้รับดอกเบี้ยที่มากกว่าบัญชีเงินออมทรัพย์ปกติอีกด้วย

โครงการออมเงินลูกรัก ธ.ก.ส.

เรียกว่าโครงการเงินออมลูกรัก ธ.ก.ส.จะช่วยฝึกวินัยการออมให้ลูก ๆ ไปดูรายละเอียดกันค่ะ 🙂

บัญชีเงินออมลูกรัก ธ.ก.ส.

รายละเอียดของโครงการเงินออมลูกรัก ธกส เราจะขอสรุปให้เพื่อน ๆ ได้ทราบโดยแบ่งออกเป็นเงื่อนไขในส่วนคุณสมบัติของผู้สมัคร และเงื่อนไขในส่วนเงินฝากบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-โฆษณา-

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุด้วยกันดังนี้

 • ผู้เยาว์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี ที่สามารถเขียนลายมือชื่อและนามสกุลด้วยตนเองเพื่อทำการเปิดบัญชี
 • หรือ ผู้ปกครองที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุที่ไม่เกิน 15 ปี แล้วอยากเปิดบัญชีให้บุตร

เงื่อนไขการฝากเงินเข้าบัญชี มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ

 • ผู้ฝากจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
 • ถ้าขาดฝาก จะต้องฝากเพิ่มทบไปในเดือนถัดไป หรือฝากล่วงหน้าไม่เกิน 12 เดือน

เงินออมลูกรัก ธ.ก.ส. โอนเงินได้ไหม

โอนเงินได้ โดยสามารถทำการโอนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • โอนโดยตรงผ่านหน้าเคาวเตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ถ้ามีบัตร ATM ธ.ก.ส. สามารถโอนโดยใช้บัตร ATM ได้
 • โอนผ่านบัญชีที่เปิดในธนาคารเดียวกันแบบอัตโนมัติ

สนใจเปิดบัญชี หมดเขตเมื่อไหร่ ใช้อะไรบ้าง

สำหรับบัญชีเงินออมลูกรักธ.ก.ส.โดยจะครบกำหนดในการเข้าร่วมโครงการเมื่อเปิดบัญชีเป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันเปิดบัญชีเงินฝากเงินออมลูกรัก

สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีโครงการเงินออมลูกรัก ธ.ก.ส.

 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง หรือเอกสารที่มีหมายเลขบัตร 13 หลักพร้อมรูปถ่ายของผู้ปกครอง ที่สำคัญคือต้องไม่หมดอายุ
 • สูติบัตร หรือบัตรประชาชนของผู้เยาว์ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

อัพเดทล่าสุดปี 2565 : โครงการเงินออมลูกรักได้สิ้นสุดการรับฝากแล้วค่ะ  แนะนำให้ลองดูโครงการอื่นดังนี้

โครงการออมเงินลูกรัก อื่นๆ

โครงการออมเงินลูกรักอื่นๆ

 • ธ.ก.ส. มีบัญชี เงินฝากออมดีมีทุน สำหรับนักเรียนประถม ถึงปริญญาตรี ฝากขั้นต่ำ 100 บาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 0.5% (รายละเอียด)

 • ธนาคารกรุงเทพ ก็มีบัญชี เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวีบัวหลวงคิดส์ เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปี โดยการฝากเงิน ออมเงินกับบัญชีบัวหลวงคิดส์ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จาก

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 1.25-1.5% (รายละเอียด)

 • ธนาคารกสิกรไทย มีบัญชี เงินฝากทวีทรัพย์   เป็นการสร้างระเบียบวินัย เพื่อเงินก้อนใหญ่ในอนาคต เพียงออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเท่ากันนาน 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง แถมปลอดภาษี

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 1.25% (รายละเอียด)

 • ธนาคารออมสิน กับ บัญชีเงินฝาก Youth Saving สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการฝากเงินให้ลูก ๆ วัยเรียน และยังมีการให้ดอกเบี้ยพิเศษปีละ 2 รอบเลยทีเดียว เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท

อัตราดอกเบี้ย : เงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท 0.50% ต่อปี เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป 0.25% ต่อปี (รายละเอียด)

แหม่มรีวิว
Logo