น่ารู้! เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 2563 – เงื่อนไขใครมีสิทธิ์,เอกสาร,ได้ถึงกี่ขวบ

บทความนี้น่าสนใจสำหรับคนที่มีลูก
และมีสิทธิประกันสังคมค่ะ 🙂
เพราะสามารถยื่นเรื่องขอ
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้ค่ะ

มาดูกันว่ามีใครที่สามารถขอเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้บ้าง และต้องเตรียมเอกสารแตกต่างกันอย่างไร?

-โฆษณา-

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม คืออะไร

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม คือ เงินจากสิทธิประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสัมคมจ่ายให้กับประชาชนผู้มีสิทธิในประกันสังคมมาตรา 33 หรือ 39 เพื่อช่วยเหลือให้บุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลิป ลูกเล็กเราไม่ทอดทิ้ง โดย สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2562 ได้มีการปรับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท จากเดิมอยู่ที่ 400 บาทเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมนี้จะให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ คราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตรตามสิทธิประกันสังคมของตนได้

และสำหรับใครที่มีการเปลี่ยนงานก็จะต้องทำการแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงกับทางสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะ

back to menu ↑

ใครมีสิทธิได้เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม อย่างแรกเลยคือจะต้องเป็นผู้ที่ประกันตนในมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ซึ่งจะต้องจ่ายค่าประกันสังคมมาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนจะถึงเดือนท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

โดยมีเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมว่า บุตรที่สามารถให้ครอบคลุมได้จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะยกเว้นบุตรบุตรธรรม หรือบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

back to menu ↑

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เอกสารและผู้ใช้สิทธิ์

ผู้ที่ต้องการเงินสงเคราะห์บุตรสามารถทำการใช้สิทธิได้ทั้งชายและหญิง พูดง่ายๆคือพ่อหรือแม่ก็สามารถเบิกได้ แต่อาจจะมีเอกสารที่แตกต่างกันในการยื่นเรื่องดังนี้

กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้หญิง เพื่อใช้สิทธิเงินสงเคราะห์เอกสารที่ต้องใช้คือ สูติบัตรของบุตร

กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ชาย เพื่อใช้สิทธิเงินสงเคราะห์เอกสารที่ต้องใช้คือ สูติบัตรของบุตร และสำเนาทะเบียนสมรสสำหรับผู้ที่ยังสมรสกันอยู่

แต่สำหรับผู้ประกันตนชายท่านไหนที่เลิกลากับคู่สมรสแล้ว ก็เตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแบบท้าย หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง: เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, ช่องยูธูปสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แหม่มรีวิว
Logo