คว้าให้ทัน! เงินฝากเพื่อการเกษียณ ดอกเบี้ยสูง 10% | ธนาคารออมสิน

ใครกำลังมองหาช่องทางออมเงินระยะยาว ดอกเบี้ยสูง วันนี้ แหม่มรีวิว มีข่าวดีมาบอกค่ะ ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี โดยฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี (ไม่เสียภาษี) จ่ายดอกเบี้ยทุกปี สามารถลงทะเบียนได้เลยแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อหวังจูงใจให้ลูกค้าฝากเงินระยะยาวมากขึ้น ช่วยประชาชนวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ใครอยากมีเงินก้อนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน จัดเลย!!

รายละเอียดการลงทะเบียนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี

วัน-เวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน

-โฆษณา-
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิ์

จุดเด่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี

 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 10% (ปีที่ 7)
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกปี ดอกเบี้ย ไม่เสียภาษี
 • ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินคนละ 100,000 บาท และต้องไม่เกินวงเงินจองสิทธิ์ด้วย
 • ถอนก่อนฝากครบ 7 ปี จะได้รับ ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

เงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี

 • ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มีชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสําเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น
 • ผู้ฝากเปิดบัญชี ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
 • ไม่รับ ฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคลและบัญชีนิติบุคคล
 • ผู้ฝาก ต้องมีบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเงินได้ สูงสุดไม่เกิน คนละ 100,000 บาท และต้องไม่เกินวงเงินลงทะเบียนจองสิทธิ์ด้วย หากฝากเกิน 100,000 บาท และ/หรือเกินวงเงินลงทะเบียนจองสิทธิ์ ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • เมื่อ ฝากครบ 7 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ที่ผู้ฝากได้แจ้งกับธนาคารไว้
 • หากต้องการถอนเงิน เรา สามารถถอนเงินครั้งละเท่าไหร่ก็ได้
 • หากถอนก่อนฝากครบ 7 ปี จำนวนเงินที่ถอนก็จะได้รับดอกเบี้ยใน อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
 • บุคคลธรรมดา ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ 7 ปี ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร การรับจ้างเปิดบัญชีและการซื้อขายบัญชีมีโทษตามกฎหมาย ข้อนี้สำคัญเลยค่ะ

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น Step Up

 • ปีที่ 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
 • ปีที่ 3 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • ปีที่ 4 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
 • ปีที่ 5 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • ปีที่ 6 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
 • ปีที่ 7 ร้อยละ 10.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.21 ต่อปี

เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.77 ต่อปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี

Step 1 ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคาร
 • อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วคลิก “ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นแล้ว โดยตกลงและยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ” ตรงช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นคลิก “ยืนยันตามข้อตกลง” ด้านล่าง

Step 2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • ระบุเลขบัตรประชาชน โดย 1 หมายเลขจะสามารถทำการจองสิทธิ์ได้เพียงแค่ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ชื่อจริง (ภาษาไทย)
 • นามสกุล (ภาษาไทย)
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง
 • ระบุจำนวนเงินฝาก (ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)

คลิก “ต่อไป”

Step 3 เลือกวันและสาขา

 • เลือกจังหวัดที่อยู่
 • เลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ
 • เลือกวันและเวลาไปที่สาขา หากมาติดต่อที่ธนาคารไม่ตรงตามวันที่ สาขาและจำนวนเงินที่ระบุไว้ ธนาคารจะขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับฝาก
 • กรอกตัวเลข 5 หลักที่ระบุบนเว็บไซต์
 • คลิก “ลงทะเบียน”

เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จแล้ว ต้องถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี กับธนาคารออมสินด้วย ห้ามลืมกดถ่ายภาพหน้าจอเลยนะคะ

สรุปสั้น ๆ กับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ 7 ปี

เงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ 7 ปี เป็นเงินฝากระยะยาว รับฝาก 7 ปี สำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำที่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ step up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 10% ต่อปี ในปีที่ 7 คิดอัตรา ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี เป็นดอกเบี้ยไม่เสียภาษี เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และ LINE Official เท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะหมดวงเงิน เพราะฉะนั้นใครตัดสินใจได้แล้วก็รีบลงทะเบียนกันเลยค่ะ

การมีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ แหม่มรีวิว ว่าสำคัญมาก ๆ เลยนะคะ หากเจ็บป่วยหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษ ก็สามารถนำเงินตรงนี้มาสำรองใช้ได้เลย แถมเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณยังมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแบบขั้นบันได ทำให้เรามีกำลังใจในการฝากเงินขึ้นเยอะ เลยใครที่กำลังมองหาช่องทางการฝากเงินระยะยาวแนะนำเลยค่ะ


อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo