สินเชื่อห่วงใย ออมสิน – วงเงินสูงสุด 1 หมื่น พร้อมวิธีลงทะเบียน

หลังจากที่เราเคยรีวิว “สินเชื่อเพื่อคุณ” วงเงิน 30,000 บาทของธนาคารออมสินไปแล้ว ใครยังไม่อ่านคลิกลิงก์ได้เลยค่ะ (อ่านเลย) วันนี้แหม่มรีวิวก็มีสินเชื่อดี ๆ อย่าง “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)” ของธนาคารออมสินมาแนะนำกันค่ะ

ออมสิน-สินเชื่อห่วงใย

เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาไม่อยากกู้ยืมขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเพราะคิดว่ามันยุ่งยาก ใช้เอกสารเยอะ กว่าจะอนุมัติและได้ใช้เงินก็ใช้เวลานาน เพื่อน ๆ หลายคนจึงเลือกที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบด้วยสาเหตุที่เวลามันสะดวกใช้เวลาแป๊บเดียว แต่มันก็แลกมาด้วยดอกเบี้ยที่สูงลิบลิ่ว แหม่มรีวิวอยากจะบอกเพื่อน ๆ ว่าการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินอย่างเช่น ธนาคารมัน ไม่ยุ่งยาก และ ไม่เสียเวลา อย่างที่เพื่อน ๆ คิด แถมดอกเบี้ยยังถูก และปลอดภัยกว่าการกู้ยืมนอกระบบ โดยเฉพาะสินเชื่อที่แหม่มรีวิวจะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักในวันนี้

ออมสิน สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องไปธนาคารให้ยุ่งยาก สมัครผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถขอสินเชื่อได้ หากเพื่อน ๆ สนใจก็ตามแหม่มรีวิวไปดูกันเลยค่ะ

-โฆษณา-

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อห่วงใย

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อห่วงใย

 1. เป็นผู้ใช้บริการ MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 2. อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 3. ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 4. ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
 5. ไม่เป็นผู้ว่างงาน
 6. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน
 7. กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs 
 8. ไม่มีบัญชี Write-Off นอกระบบ CBS 
 9. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการยื่นกู้ สินเชื่อห่วงใย

รายละเอียดการยื่นกู้ สินเชื่อห่วงใย

วงเงินให้กู้สินเชื่อ

 • ให้กู้ตามความจําเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตาม ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่ใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจําตัวประชาชน

วิธีการสมัครขอ สินเชื่อห่วงใย

วิธีการขอสินเชื่อห่วงใย

สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) 

 • เพื่อน ๆ สามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP 
 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อน ๆ ผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท และข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract 

 • เพื่อน ๆ จะต้องยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP 
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์ .PDF) ไปยัง e-mail ของเพื่อน ๆ ที่ยืนยันไว้บน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

หมายเหตุ

 1. เพื่อน ๆ จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน MyMo ก่อน
 2. เพื่อน ๆ จะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครขอ สินเชื่อห่วงใย

วันนี้นอกจากแหม่มรีวิวจะมาแนะนำสินเชื่อที่น่าสนใจกู้ยืมง่ายให้กับเพื่อน ๆ แล้ว แหม่มรีวิวยังมีวิธีการสมัครขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ง่าย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ โดยเฉพาะ หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจก็ทดลองทำตามแหม่มรีวิวไปทีละขั้นตอนกันเลยค่ะ

เริ่มจากทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ค่ะ หากเพื่อน ๆ มีแอปพลิเคชัน MyMo ติดโทรศัพท์แล้ว ต่อไปเพื่อน ๆ ก็เข้าแอปพลิเคชัน MyMo แล้วทำตามไปทีละขั้นตอนตามวิธีการด้านล่างได้เลยค่ะ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

 1. เข้าสู่ระบบ กด banner “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)
 2. อ่ายระเอียดมาตราการแล้วกด “เข้าสู่เมนู
 3. เข้าสู่ระบบ MyMo เลือก “เมนู”
 4. กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)

ขั้นตอนการขออนุมัติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

1.อ่านรายละเอียดสินเชื่อ กด “สมัคร

2. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

3. กด “ถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

4. ตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้น กด “ยืนยัน

5 .กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

6.อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับ หลังจากนั้นกด “ถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

7. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ

8. เลื่อนหน้าจอและอ่านเงื่อนไขการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล หากเพื่อนยินดีให้เปิดเผยข้อมูลก็สามารถ กด “ยินยอม

9. กด “ยอมรับ

10. กด “ถัดไป” เพื่อขอรับ OTP

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย

11. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อได้รับรหัสยืนยันให้กรอกรหัสภายใน 2 นาที

12. กด “ยืนยัน” รายละเอียดหากเพื่อนยินดีให้เปิดเผยข้อมูล

13. สถานะอยู่ระหว่างรอการพิจารณา

หากเพื่อน ๆ ยังข้อส่งสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (อ่านเลย) มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับทาง Call Center ของทาง MyMo ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1143 ได้เลย แหม่มรีวิวก็หวังว่าสินเชื่อที่นำมาแนะนำทุกคนในวันนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจให้กับเพื่อน ๆ นะคะ ถ้าหากใครสงสัยว่าแหม่มรีวิวจะมีอะไรดี ๆ มาแนะนำอีกก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ


อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo