(รู้จัก) สินเชื่อไทย เอซ แคปปิตอล “สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า” – ไม่ใช้หลักค้ำประกัน

สินเชื่อไทย เอซ แคปปิตอล (ThaiAce Capital) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการปลดหนี้นอกระบบ หรือหาเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือทำอาชีพ ซึ่งเราจะมารู้จักกันมากขึ้น ดังต่อไปนี้

สินเชื่อไทย เอซ แคปปิตอล

จุดเด่น

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ถูกกฎหมาย ภายใต้การดูแลกระทรวงการคลัง
  • เปิดกิจการมากกว่า 30 ปี

สินเชื่อไทย เอซ แคปปิตอล คือ

สินเชื่อไทย เอซ แคปปิตอล (ThaiAce Capital) คือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง

-โฆษณา-

วงเงิน: ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึง พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย ไปจนถึง เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนร้านค้าได้ หรือกลุ่มพนักงานประจำ ที่มีรายได้ประจำต่ำกว่า 15,000 บาท สินเชื่อส่วนบุคคลของไทย เอซ แคปปิตอล ก็รับพิจารณาในการขอวงเงินกู้

โดยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลการอนุมัติประมาณ 5-7 วัน

เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ หรือสำเนาใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 เดือนย้อนหลัง

ดอกเบี้ย

สูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

สรุป

เหนืออื่นใด หากเพื่อนๆสนใจกู้เงิน หรือยืมเงินกับทางไทย เอซ แคปปิตอล จะต้องระมัดระวังและมั่นใจว่า ไม่ได้โดนตัวปลอม หรือผู้แอบอ้างมาหลอก ซึ่งสังเกตได้จาก ไทย เอซ แคปปิตอลจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆก่อนทราบผลการอนุมัติ

หากสนใจเพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทได้โดยตรงที่เบอร์ 02-744-2222


อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo