5 ข้อควรรู้! อาจสมัคร ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน’ ไม่ได้ [สาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์]

การยื่นสมัครสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน ประกอบไปด้วยเงื่อนไขในการพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติ หลายอย่าง แต่แน่นอนว่า โอกาสในการยื่นกู้ก็มีมากกว่า สินเชื่อแบบอื่น ๆ ที่อาจจะต้องมีผู้ค้ำประกัน และดอกเบี้ยที่สูงกว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน ไม่ได้

ดังนั้น มีคนได้ ย่อมมีคนไม่ได้ แหม่มรีวิวจึงไปหาข้อมูลมาให้ทราบกันว่า มีเกณฑ์อะไรบ้าง ที่เป็นไปได้ในการหยิบยกมาพิจารณา แล้วเพื่อน ๆ จะได้ประกอบการตรวจเช็คตนเองก็การยื่นกู้ได้เบื้องต้น ได้แก่

คุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามเกณฑ์

: เช่น โครงการสินเชื่อเสริมรากฐาน อาจจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น เป็นต้น

-โฆษณา-

ช่องทางการสมัครและสินเชื่อที่กู้อยู่

: เนื่องจากปัจจุบันเพื่อนสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทั้งจากออนไลน์ใน แอปพลิเคชัน MyMo หรือไปที่สาขาก็ได้  จึงอาจจะไม่ทราบว่า มีบางกรณีที่สมัครออนไลน์ทางแอป MyMo อาจจะไม่ผ่านการอนุมัติ เช่น เคยได้รับอนุมัติ หรือกำลังกู้ยืมสินเชื่อโครงการอื่นอยู่

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสิน ไม่ได้_2

เช่น สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2), สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, และสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ซึ่งกรณีของผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ สำหรับพ่อค้า แม่ค้ารายย่อยต่าง ๆ นั้น ยังสามารถยื่นกู้ได้ตามปกติ

พิจารณาประวัติทางการเงินของตนเอง

: เช่น เคยเบี้ยวหนี้หรือไม่ จ่ายหนี้แต่ละงวดช้าเร็วอย่างไร ก็มีผลต่อการประเมินว่าเราเป็นลูกหนี้คุณภาพขนาดไหน

ความสามารถในการชำระหนี้คืน

: เช่น การมีสินเชื่อกู้หนี้ยืมสินหลากหลายโครงการแล้ว ซึ่งอาจจะพิารณาได้ว่า หากกู้สินเชื่อออมสิน โครงการนี้เพิ่มมีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนชำระไม่ไหว เป็นต้น

เตรียมเอกสารการยื่นกู้ออมสินให้ถูกต้องและครบถ้วน

: เช่น การกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรือแม้แต่ เอกสารแสดงการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน และน่าเชื่อถือตรงกับข้อมูลในระบบ


อ้างอิง: 1,2,3,4,5,เพื่อความถูกต้องและอัพเดทสามารถสอบถามกับทางธนาคารโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo