[แนะนำ] “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออมสิน – วงเงินสูง 30,000 พร้อมวิธีลงทะเบียน

เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ติดขัดหยุดชะงักไป 2 ปีหลังเผชิญวิกฤตการณ์ปัญหา Covid-19 ในปัจจุบัน เพื่อน ๆ หลายคนเริ่มขาดความคล่องตัวทางด้านการเงิน ทั้งความคล่องตัวในธุรกิจ ทั้งความคล่องตัวในการใช้จ่ายจ่ายในชีวิตประจำวัน จะหยิบจับใช้สอยอะไรก็ดูอยากไปหมด จะซื้ออันนู้นก็ไม่ได้ จะลงทุนทำธุรกิจอันนี้ก็ไม่กล้า

วันนี้ แหม่มรีวิว จะมาแนะนำ “สินเชื่อเพื่อคุ” วงเงินสูงถึง 30,000 ของธนาคารออมสินเพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเพื่อน ๆ เพราะสินเชื่อนี้อนุมัติง่าย จ่ายคล่อง เงื่อนไขน้อย ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน โดยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ คือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 ให้กับทุกคนค่ะ

นอกจากจะขอสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู และต่อยอดธุรกิจ เรายังสามารถขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางด้านการเงินได้ในสถานการณ์แบบนี้หากมีคุณสมบัติตรงกับที่ทางธนาคารออมสินกำหนด ไม่ว่าจะเป็นค่ากิน ค่าของใช้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งค่าเช่าของห้องพัก เพราะสามารถผ่อนจ่ายได้ในแต่ละเดือนใน อัตราที่ต่ำ หากขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุดสูงถึง 30,000 บาท เพื่อน ๆ ก็สามารถผ่อนคืนได้เป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นในแต่ละเดือน นอกจากนี้ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแบบลดต้นลดดอก เป็น “สินเชื่อเพื่อคุณ” ที่เพื่อคุณจริง ๆ หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจวันนี้ แหม่มรีวิว มีวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงเงื่อนไขวิธีการสมัครมาให้แล้วค่ะ ไปดูกัน

-โฆษณา-

คุณสมบัติการขอ สินเชื่อเพื่อคุณ

เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณมีอะไรบ้าง

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วิธีการสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ

 • สามารถลงทะเบียนจองสิทธิและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน (คลิกลิงก์เพื่อตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนค่ะ
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาผ่านทาง SMS/Push Notification เพื่อแจ้งผลการการพิจารณาเบื้องต้น
 • สุดท้าย เพื่อน ๆ ต้องทำรายการค่ะ โดยสามารถทำได้ที่สาขา หรือผ่านทางแอปฯ MyMo ก็ได้

เพื่อน ๆ สามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการทำสัญญาผ่านทางแอปฯ MyMo อย่างละเอียดได้จากลิงก์นี้ (คลิกลิงก์) ได้เลยค่ะ

อัตราดอกเบี้ย และการชำระงวด สินเชื่อเพื่อคุณ

จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยมีระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ และจัดทำนิติกรรมไม่เกิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ และหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo โดยเพื่อน ๆ สามารถชำระเงินต้ นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

เอกสารที่ และเกณฑ์การพิจารณา สินเชื่อเพื่อคุณ

เอกสารเพื่อใช้ขอสินเชื่อ

  • บัตรประชาชนของผู้กู้
  • เอกสารสำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • เอกสารสำเนาบัญชีเงินฝาก หรือสเตทเมนท์ เดือนล่าสุด

การพิจารณาสินเชื่อ

  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

โดยข้อดี “สินเชื่อเพื่อคุณ” ของธนาคารออมสินคือ สามารถทำการกู้สินเชื่อได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันอะไรมากมาย มีเพียงแค่สลิปเงินเดือนสำหรับ ผู้ที่ทำงานประจำ หรือเพื่อน ๆ คนไหนที่ทำ อาชีพอิสระ ก็มีเพียงแค่เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ หรือภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เพียงแค่นั้นเพื่อน ๆ ที่สนใจก็สามารถขอ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ได้แล้ว

แต่ข้อเสียของ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ก็มี คือ วงเงินสูงสุดเพียงแค่ 30,000 บาท อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ข้อเสียของ “สินเชื่อเพื่อคุณ” คือมีระยะเวลาที่จำกัดในการขอสินเชื่อ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ


อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทโดยตรง ผ่าน Call Center 1115 และ 1143

แหม่มรีวิว
Logo