สินเชื่อธนาคารออมสิน ปลดหนี้นอกระบบ 2563: ล่าสุด ประชารัฐ,ไม่ต้องมีคนค้ำได้

🙂 บทความนี้ขออนุญาตถือว่ามาบอกเล่าให้กันฟังนะคะ โดยน่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อปลดหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน 2563 อยู่ว่ามีโครงการสินเชื่อออมสินตัวไหนบ้างที่พอจะเป็นช่องทางช่วยได้ 🙂

โดยสินเชื่อที่นำมาแนะนำกันในครั้งนี้จะมีก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการปลดหนี้นอกระบบ หรือต้องการให้กู้เพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบดังนี้ค่ะ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยบุคคลทั่วไปให้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร ลดการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งมีวงเงินการกู้เงินสูงสุด 200,000 บาทกันเลยทีเดียว

แถมสามารถเลือกได้ด้วยว่าหลักประกันจะเป็นแบบมีคนค้ำ หรือไม่มีคนค้ำ ซึ่งถ้าไม่มีคนค้ำก็จะมีหลักทรพย์อย่างอื่นค้ำแทน เช่น ที่ดิน อาคาร ที่นาเป็นต้น

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้มีรายได้ประจำ, อาชีพอิสระรายย่อย(ชาวฟรีแลนซ์) และบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ต้องการนำเงินไปเป็นเงินทุนทั้งเพื่อดำรงชีพ ประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆก็ได้ค่ะ

สินเชื่อออมสุขใจ

สินเชื่อออมสุขใจก็เป็นอีกสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของเงินออม หรือสูงสุดถึง 200,000 บาทโดยให้ระยะเวลาคืนเงินกู้และดอกเบี้ียสูงสุด 8 ปี (96 งวด) กันเลยทีเดียว

แน่นอนว่าจากชื่อสินชื่อออมสุขใจ ก็พอจะเดาหลักประกันเงินกู้กันได้นั่นก็คือ “บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน” นั่นเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้มีรายได้ประจำ, อาชีพอิสระรายย่อย(ชาวฟรีแลนซ์) และบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่มีบัญชีเงินฝากและต้องการนำเงินไปเป็นเงินทุนทั้งเพื่อดำรงชีพ ประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่ือที่ีให้วงเงินกู้สูงสุดทที่ 200,000 บาท และแน่นอนว่าระยะเวลาการชำระเงินกู้ก็แตกต่างกันไปตามจำนวนเงินกู้ที่ได้รับประมาณ 3 ปี – 8 ปี

ถือว่าค่อนข้างเปิดกว้างมากเพราะไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ซึ่งถือว่าเป็นสินเชื่ือที่น้อยมากที่จะมีเงื่อนไขยืดหยุ่นได้ขนาดนี้ี

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: มนุษย์เงินเดือน, ข้าราชการ, ผู้มีรายได้ประจำ ที่มีบัญชีเงินฝากและต้องการนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สำหรับการกู้เงินสินเชื่อประชาชนสุขใจหนึ่งในเอกสาราที่จำเป็นต้องมีคือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อค้ำประกันผู้ประกอบอยู่แล้ว โดยมีวงเงินให้สูงสุด 200,000 บาท

ในส่วนของหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องมีบยส.ซึ่งถ้ากู้ 50,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีคนค้ำประกัน แต่ถ้าต่ำกว่า 50,000 บาทสามามรถใช้ บสย.ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการนำเงินไปเป็นทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจเพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

สำหรับการกู้เงินสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยจากชื่อก็พอจะทราบถึงสิทธิ์ผู้กู้ได้ชัดเจนเลยค่ะ ซึ่งสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท

ในส่วนของหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บยส.) ซึ่งถ้ากู้ 50,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีคนค้ำประกัน แต่ถ้าต่ำกว่า 50,000 บาทสามามรถใช้ บสย.ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ประกอบการรายย่อยสูงวัย อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการนำเงินไปเป็นทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจเพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

สินเชื่อ QR รายวัน

สินเชื่อ QR รายวันคือสินเชื่อที่กู้ง่ายและรับชำระด้วย QR code (คิวอาร์โค้ด) ซึ่งให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท โดยเริ่มต้นที่ 30,000 บาท โดยมีระยะเวลาการาชำระเงินกู้แตกต่างกันไปตามช่วงของวงเงินกู้

สามารถกู้ได้ทั้งแบบมีคนค้ำและไม่มีคนค้ำ ซึ่งกรณีไม่คนค้ำสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)แทนได้ ซึ่งสามารถค้ำประกันเต็มวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ประกอบการรายย่อยอายุ 20ปีเป็นต้นไป ที่ต้องการนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนแทนการากู้เงินนอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบก็มีจุดประสงค์เพื่อลดการเป็นหนี้นอกระบบของคนไทย ดังนั้นเงินที่ได้จากการกู้โครงการนี้ต้องไม่นำไป Re-Finance ของหนี้ในระบบค่ะ ซึ่งมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท

หลักประกันก็สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เลย

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: คนไทยที่มีอาชีพ มีรายได้ และต้องเป็นคนที่ีลงทะเบียนหนี้ีนอกระบบ (นร.1) ด้วยนะคะ สามามรถนำเงินไปชำระหนี้นอกระบบที่เคยไปกู้มาค่ะ

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากชื่อก็รู้เลยว่าเพิ่มให้คุณภาพชีวิตแฮปปี้ขึ้น โดยสินเชื้อนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง 20,000,000 บาทขึ้นกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สลากออมสิน, สมุดเงินฝาก เป็นต้น

สินเชื่อโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำซึ่งสามารถใช้สิ่งอื่นค้ำประกันได้ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินพิเศษ หรือหลักประกันแบบสมุดฝากเงินออมสิน, สมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) เป็นต้น

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกู้เงินไปใช้จ่ายตามที่ผู้กู้ต้องการ ซึ่งมีสลากออมสินพิเศษ หรือเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะมอบวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 3-5 ปี ซึ่งสามารถยื่ืนขอสินเชื่อได้ภายใน 3 เดือนที่ประสบภัยพิบัติ

ซึ่งมีทั้งกรณีที่มีคนค้ำประกันและไม่มีคนค้ำประกัน ซึ่งถ้าไม่มีคนค้ำก็จะใช้เป็นหลักประกันอื่นอย่างเช่น สมุดฝากออมสิน, สลากออมสินพิเศษ, อสังหาริมทรัพย์ หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น

สินเชื่อนี้เหมาะกับ: ผู้ที่ประสบภัยพิบัติเช่น น้ำท่วม พายุหนัก แผ่นดินไว ภัยแล้ง เป็นต้น ดังนั้ันชาวไร่ชาวนาทที่มักจะประสบภัยแล้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้บริการสินเชื้ือนี้ได้ เพื่อเป็นเงินทุนดำรงชีพ แก้ปัญหาความเดือดร้อน และชำระหนี้สินอื่ืนๆที่รวมถึงหนี้ีนอกระบบด้วยเช่นกัน

แหม่มรีวิว
Logo