ใหม่! ลงทะเบียน ‘สินเชื่อสู้ภัยโควิด’ 2564 – กู้ 10,000 บาทแอป Mymo

วันนี้แหม่มรีวิวมาอัพเดทด่วนๆเพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังเดือดร้อนหรือกระทบจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาในรอบ 3 ได้ทราบรายละเอียดโครงการยืมเงินธนาคารออมสิน “โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

คำเตือนจากทางประกาศของธนาคารออมสิน คือ เพื่อควรระวังการปล่อยสินเชื่อจากช่องทางอื่นๆ เช่น แชท LINE  เพราะสินเชื่อนี้มีในแอปพลิเคชัน Mymo เท่านั้น

-โฆษณา-

โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 เฟสด้วยกันในการช่วยเหลือ ได้แก่

เฟสที่ 1 สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่อยู่ใน 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

  • พื้นที่สีแดงเข้ม: กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, และเชียงใหม่
  • กลุ่มลูกค้า: ที่ใช้แอป Mymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  • กำหนดวันเริ่มกู้ : 13 พฤษภาคม 2564

เฟสที่ 2 สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่อยู่ใน จังหวัดทั่วไป

  • กลุ่มลูกค้า: ที่ใช้แอป Mymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  • กำหนดวันเริ่มกู้ : 20 พฤษภาคม 2564

เฟสที่ 3 สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัน COVID-19

  • กำหนดวันเริ่มกู้ : ธนาคารจะแจ้งอีกครั้ง

รายละเอียดโครงการ:

วงเงินสูงสุด10,000 บาท/คน
รูปแบบดอกเบี้ยแบบคงที่
อัตราดอกเบี้ย0.35% ต่อเดือน หรือ 4.2% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
ระยะเวลาโครงการ13 พ.ค ถึง 31 ธ.ค ปี2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: ที่คอลเซ็นเตอร์ 1115 หรือ เฟสบุคเพจ GSB Society


อ้างอิง: 1,2,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางธนาคารโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo