[น่ารู้] ยกเลิกประกันสังคมได้เงินคืนไหม 2563 – ขอเงินคืน,ใช้บัตรทอง?

วันนี้จะพามารู้จักกันว่าการยกเลิกประกันสังคม ใช้บัตรทองแทนหรือสิทธิ์อื่นๆแทน ยังมีสิทธิ์อะไรที่เสียและได้ไว้บ้าง เพื่อให้รักษาสิทธิ์ตนเมื่อถึงเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้ และก็มาดูกันว่าการยกเลิกประกันสังคม ได้เงินคืนไหม มีส่วนไหนที่ยังพอได้คืนบ้าง??

ยกเลิกประกันสังคม ได้เงินคืนไหม

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าการที่เราจ่ายเงินสมบทประกันสังคม มาตรา 39 เงินจะถูกแบ่งออกไปเพื่อให้สิทธิกับเรา 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการเจ็บป่วย ด้านการคลอดบุตร ด้านกรณีทุพพลภาพ ด้านการสงเคราะห์บุตร ด้านกรณีชราภาพ และด้านกรณีเสียชีวิต ส่วนสำหรับประกันสังคม มาตรา 33 จะเพิ่มมาอีก 1 ข้อนั่นก็คือ เงินชดเชยกรณีว่างงาน (ประกันสังคมมาตรา 39 คือ เงินสมทบค่าประกันสังคมที่เราสมัครใจจ่ายต่อเอง หลังจากที่เราได้ลาออก หรือออกจากงานแล้วซึ่งเดิมทีตอนทำงานในบริษัทจะเป็นประกันสังคมมาตรา 33)

ซึ่งในตอนนี้ขอแยกกรณีทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆของสิทธิประโยชน์ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษา ค่าชดเชยในส่วนของสุขภาพต่างๆ, สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และสิทธิประโยชน์ยามชราภาพ ว่าส่วนไหนบ้างที่เมื่อยกเลิกประกันสังคม ยังได้เงินคืนบ้าง หรือมีส่วนได้สิทธิทางการเงินบ้าง

-โฆษณา-

อย่างแรกเลยสิทธิประโยชน์ด้านการรักษา และค่าชดเชยต่างๆด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเจ็บป่วย, การคลอดบุตร, เกิดเหตุทำให้ทุพพลภาพ, ค่าสงเคราะห์บุตร หรือแม้แต่ค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิต ทั้งหมดนี้เมื่อสิทธิประกันสังคมหมดสิ้น หรือยกเลิกประกันสังคมก็จะหมดสิทธิ์ เนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิในการคุ้มครองขณะที่เราจ่ายเงินสมทบในส่วนนี้ โดยในส่วนนี้เมื่อยกเลิกประกันส้งคม ใช้สิทธิบัตรทองเพื่อดูแลค่ารักษาสุขภาพได้เช่นกัน

อย่างที่สองคือสิทธิประโยชน์ด้านเงินชดเชยกรณีว่างงาน ตามมาตรา 33 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนนี้แน่นอนว่าจะหมดสิทธิ์ลงเช่นกัน หากหมดสิทธิประกันสังคมหอรืทำการยกเลิกประกันสังคม และจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ

ส่วนสุดท้ายคือส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ซึ่งจะถูกเก็บในรูปของเงินสะสมเงินบำเหน็ด บำนาญ โดยแม้เราจะยกเลิกประกันสังคม แต่ก็ยังได้เงินในส่วนนี้เพราะถือว่าเป็นเงินที่สะสมไว้ให้ใช้ในยามเกษียญ ส่วนของเงินบำเหน็จ บำนาญในวัยชราภาพ จะได้เมื่อผู้ประกันตนอายุ 55 ปี

แหม่มรีวิว
Logo