ประกันสังคมมาตรา 33/39 คืออะไร? ทำไมเช็คสิทธิแล้วขึ้น 33/39

หลังจากที่มีการเปิดใช้เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ได้ง่ายผ่านเว็บประกันสังคมออนไลน์ แต่เมื่อเข้าไปเช็คสิทธิแล้วกลับพบข้อมูลในระบบแจ้งว่า “มาตรา 33/39” เกิดเป็นคำถามว่าแล้วประกันสังคมมาตรา 33/39 คืออะไร ถ้าพบแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไป แหม่มมีคำตอบ

ประกันสังคมมาตรา 33/39 คืออะไร

อันที่จริงแล้วประกันสังคมไม่ได้มีมาตรา 33/39 แต่อย่างใด เพราะสิทธิประกันสังคมจะมีแต่มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 เท่านั้น ซึ่งถ้าเรามีสิทธิประกันสังคมของมาตราหนึ่งเราก็จะไม่ได้ไปมีสิทธิประกันสังคมของอีกมาตราหนึ่ง

-โฆษณา-

แต่เมื่อเข้าไปในเว็บประกันสังคมแล้วพบข้อมูลว่า มาตรา 33/39 นั้น เราสามารถแยกได้ว่าเราถือสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ได้ดังนี้

ถ้าเราจ่ายประกันสังคมโดยมีนายจ้างส่งให้ (เราไม่ได้ไปจ่ายเองทุกเดือนหรือเคยทำเรื่องตัดบัญชีที่สำนักงานประกันสังคมเอง)  อันนี้คือเราถือประกันสังคมมาตรา 33 อยู่

ส่วนถ้าเราต้องไปจ่ายค่าประกันสังคมเองทุกเดือนหรือเคยไปเดินเรื่องตัดบัญชีจ่ายประกันสังคมไว้ที่สำนักงานประกันสังคม หักเงินเดือนละประมาณ 432 บาท (ล่าสุดได้ลดเหลือ 86 บาทช่วยโควิด) อันนี้ก็คือประกันสังคมมาตรา 39 มาดูความหมายและความแตกต่างกันค่ะ

ประกันสังคมมาตรา 33 คือ

ประกันสังคมมาตรา 33 คือประกันสังคมภาคบังคับที่ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทและพนักงานจ่ายประกันสังคมร่วมกัน โดยมีความคุ้มครอง 7 กรณีเลยคือกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร บำเน็จหรือบำนาญชราภาพ และกรณีว่างงาน

โดยลูกจ้างหรือพนักงานเอกชนจะจ่ายสมทบที่ 5% ของเงินเดือน สูงสุดที่ 750 บาท

ประกันสังคมมาตรา 39 คือ

ประกันสังคมภาคสมัครใจที่ประกันสังคมเปิดให้คนที่เคยทำงานบริษัท และส่งประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกหรือตกงาน สามารถยังเป็นสมาชิกประกันสังคมได้ โดยผู้ประกันตนจะจ่ายที่เดือนละ 432 บาทต่อเดือน และมีการสมทบจากภาครัฐให้ด้วย

โดยประกันสังคมมาตรา 39 มีความคุ้มครอง 6 กรณีคือกรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, คลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพและกรณีเสียชีวิต

เพิ่มเติมคือเมื่อเราพบข้อมูลตอนเช็คสิทธิประกันสังคมว่ามาตรา 33/39 หากลองตรวจเช็คข้อมูลในหน้าเว็บอีกทีให้ละเอียดอาจพบช่องสถานะแจ้งว่าเราอยู่มาตรา 33 หรือมาตรา 39 ด้วย โดยมีข้อมูลว่าที่ขึ้นมาตรา 33/39 คือเป็นชื่อหัวข้อเท่านั้น

อ้างอิง สำนักงานประกันสังคม, ลดเงินสมทบ, pantip.com/topic/39404466

แหม่มรีวิว
Logo