[คำตอบ] ยื่นภาษี กี่วันได้ เงินคืน 2567 หรือ ยื่นแล้วแต่ ยังไม่ได้เงินคืน เพราะ?

ปัจจุบันมีการเข้าถึงการยื่นภาษีที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ แต่ใครที่สะดวกแบบส่งเอกสารก็ยังคงเป็นอีกทางเลือกที่ใช้บริการ

โดยคำถามที่มีต่อมาสำหรับผู้ที่ได้รับเงินคืนภาษีคือ ยื่นภาษีกี่ได้เงินคืนภาษี และได้เงินคืนภาษีเท่าไหร่ ดูอย่างไร หรือแม้แต่ยื่นภาษีแล้วแต่ทำไมไม่ได้เงินคืน วันนี้แหม่มรีวิวดอทคอมพาเพื่อน ๆ มาทราบข้อมูลไปพร้อม ๆ กันค่ะ

ยื่นภาษี กี่วันได้ เงินคืน

1) ได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่

เงินคืนภาษี จะได้รับก็ต่อเมื่อเงินที่เราจ่ายภาษีมีมากกว่าค่าจริงที่ควรจะจ่าย อย่างกรณีเรามีค่าลดหย่อนภาษีสูงกว่า ภาษีที่เราต้องจ่ายทำให้ทราบว่าเราจ่ายภาษีเกิน ดังนั้น เราจึงจะได้เงินคืนภาษีของเราเองกลับมา

-โฆษณา-

เหตุการณ์ตัวอย่าง ค่าลดหย่อนภาษีของเรารวมแล้วได้ 2,000 บาท แต่ภาษีที่เราต้องจ่ายตามที่คำนวณออกมาแล้ว คือ 1,000 บาท ดังนั้น เหมือนว่าค่าลดหย่อนมากกว่าค่าภาษีที่เราต้องจ่าย จึงจะได้เงินคืนภาษี 1,000 กลับมา

หมายเหตุ: ในปีพ.ศ. 2562 ทางกรมสรรพากรได้มีประกาศยกเลิกการคืนเงินภาษีผ่านเช็คเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย

ได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่

ดังนั้นปัจจุบันจึงมีช่องทางการได้รับเงินคืนภาษี ดังนี้

  • คืนภาษีบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
  • ยื่นหนังสือคืนภาษีที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • และหากใครไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ก็สามารถเข้าติดต่อได้เพื่อดำเนินงานผ่านระบบของทางธนาคาร

2) ยื่นภาษี กี่วันได้คืน ได้เมื่อไหร่

การยื่นภาษีสามารถทำได้ 2 ช่องทางหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การยื่นเอกสารแบบดั้งเดิม และการยื่นภาษีออนไลน์ระบบอินเตอร์เน็ต

รูปแบบการยื่นภาษี

ซึ่งการยื่นภาษีแบบส่งเอกสาร และออนไลน์ กี่วันได้คืน เรามาดูกันค่ะ

  • ยื่นภาษีออนไลน์ กี่วันได้คืน: ผู้ที่เสียภาษีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หากเอกสารครบถ้วน จะได้รับเงินคืนภาษีภายใน 3 วัน ผ่านระบบคืนภาษีพร้อมเพย์
  • ยื่นภาษีเอกสาร กี่วันได้เงินคืน: โดยผู้ที่ยื่นภาษีแบบส่งเอกสาร จะมีระบบเวลารับเช็คเงินคืนประมาณ 45 วัน

เนื่องจากจะมีระยะเวลาตรวจสอบเกี่ยวกับพร้อมเพย์ 30 วัน (ในระหว่างนี้หากใครต้องการรับเงินแบบออนไลน์ก็สามารถไปสมัครพร้อมเพย์ได้) จากนั้นก็จะเป็นการเตรียมหนังสือแจ้งคืนภาษีเพื่อส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ของผู้ยื่นภาษี ใช้เวลาประมาณ 15 วัน รวมเป็น 45 วันตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3) ทำไมยื่นแล้วถึงไม่ได้เงินคืน

หากใครที่ยื่นภาษีไปแล้วแล้วไม่ได้เงิน อาจจะเกิดจากที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน หรืออาจจะย้ายที่อยู่แล้วแต่ลืมแจ้งในระบบ

ซึ่งหากยังไม่ได้อีกต้อง ติดต่อศูนย์สารนิเทศสรรพากร ที่ เบอร์ 1161

โดยสามารถเตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ ได้แก่

  • บัตรประชาชน และ สำเนา
  • (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการ) หนังสือมอบหมายกรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

อ้างอิง: 1,2,3,เพื่อความถูกต้องแม่นยำและอัพเดทสามารถติดต่อสอบถามทางศูนย์สารนิเทศสรรพากรโดยตรง

แหม่มรีวิว
Logo